Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Achievement Guide [RU]
от Easy Target
В данном руководстве описано получение всех 25 достижений....
[EN / FR] Achievements Guide / Guide des succès
от TheKido
This guide show you how to get all achievements of RUSH. Thanks to JorisCeoen for all videos [Français] Ce guide vous aide à obtenir tout les succès du jeu RUSH. Merci à ...
[EN / FR] All Levels Walkthrough / Guide complet des niveaux
от TheKido
This guide show you all levels walkthrough. This guide is under completion for BONUS level Thanks to JorisCeoen for all videos [Français] Ce guide vous donne l...