Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
MDK 2 Windowed Mode Guide by Alyxx
от [SiN]AlyxX
A guide for running MDK 2 in windowed mode....