Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Интегрирани ръководства  Ръководства, които са били специално интегрирани с Sacrifice
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Let's all play together [ENG/PL]
от cB. Naxer
EN: Thanks to this guide you will be able to play in multiplayer. PL: Dzięki temu poradnikowi dowiecie się jak grać w sieci z innymi graczami....
Custom Spell Books
от Luna licărire
This guide will tell you how to make custom spell books since the game doesn't tell you, it's something you have to figure out....