Psychonauts

Psychonauts

Преглед на статистиките:
Psychonauts > Общи дискусии > Подробности за темата
crash after credits
So my game crashed after the end of the credits. I'm curious, does anything special happen after the credits? Or does it simply put you back at the main menu(brain)?
Psychonauts > Общи дискусии > Подробности за темата
Дата на публикуване: 25 февруари 2014 в 13:26
Публикации: 0