Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Get your farm together.
от Peppy the pizza
Get your farm Grow ducks Get eggs Sell eggs Capure bears Sell bears Win...