In the years between the World Wars, Agent BloodRayne works as a killing machine for The Brimstone Society--a top secret fraternity that hunts down and destroys supernatural threats. Two missions, five years apart, turn out to be connected by one man.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.