มีตำนานหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปในกาแลกซีถึงเผ่าพันธุ์โบราณที่ทรงอำนาจและชาญฉลาดที่วันหนึ่งจะมาปลดปล่อยจักรวาล ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า มนุษย์ บางกลุ่มอ้างว่าพวกเขาคือ ผู้ปลดปล่อย อีกกลุ่มเชื่อว่าพวกเขามีอยู่ในจินตนาการของเด็กๆ เท่านั้น แต่พวก Seeker รู้ว่ามีมนุษย์อยู่จริง และเชื่อว่าเป็นศัตรูที่จะ
Most popular community and official game content for the past week.  (?)
ความนิยมหมายถึงอะไร?
It means the content you're seeing has been rated up more than it has been rated down for the given time period.