Quinn is back on a new whirlwind adventure, joined by Flo® and Joe Wright, wedding photographer. Help Quinn become the world's top wedding planner in this hilarious sequel to the hit game Wedding Dash®.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.