เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to enable widescreen/custom resolutions in Dredd vs Death
โดย RiptoR
This guide will show you how to run the game in a widescreen/custom resolution....
Unlockables Guide for Judge Dredd: Dredd vs Death
โดย Spartan Locke
A list of 'how-to's' regarding the unlockables in Judge Dredd: Dredd vs Death...
How to dispense justice
โดย Boris The Blade
Im gonna teach you how to dispense all of the justice...