An elite strike team — with a thermo-nuclear weapon. Stranded. On a hostile and near desolate planet. Left for dead. What else could possibly go wrong? The Terrans have been at war with the Gammulan race for years.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.