The Terrans have been at war with the Gammulan race for years. In an attempt to change the tide of war and take the battle to the enemy the Terran military body, Galactic Command (GALCOM), has launched an all out attack on the Gammulan homeworlds.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster