Help Alex navigate a bustling urban landscape as she frantically searches for her former Iron Roses™ band mates and tries to convince them to enter the upcoming "Battle of the Bands".
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster