Stop the presses! The walls of fiction are collapsing as characters run wild through the Great Library, and only Lex the Bookworm can save the world from certain doom! Build words and battle monsters to survive three storybooks with 10 chapters each.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.