An irresistible force has taken our fearless frog to an island where the ribbeting puzzle-action of Zuma has evolved in amazing ways… but evil spirits and tenacious tiki bosses rule the land! Survive the ire of the island by firing stone spheres to destroy the deadly stream of balls.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.