Stake your claim today! Fortune is yours for the taking! Steer the fortunes of three adventurous pioneers as they build and defend their ever-growing settlement from dangerous bandits determined to cheat or steal from anyone they cross.
Najpopularniejsza zawartość od społeczności i twórców gier dodana w minionym tygodniu.  (?)
Co oznacza popularność?
Oznacza to, że zawartość, którą oglądasz, otrzymała więcej pozytywnych niż negatywnych ocen w danym okresie czasu.
Wczytywanie