Stake your claim today! Fortune is yours for the taking! Steer the fortunes of three adventurous pioneers as they build and defend their ever-growing settlement from dangerous bandits determined to cheat or steal from anyone they cross.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster