What is BRAINPIPE? Is it an otherworldly mind control device, masquerading as a seemingly quaint computer game? Is it a gateway to worlds beyond our own, created by eldritch wizardry and invoked by strange creatures hidden away on uncharted islands in the South Pacific?
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.