Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad, the leading tactical multiplayer WWII shooter on the PC, will take the award winning Red Orchestra franchise into the next generation of gaming.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане