Ωεκωνομως 12 Φεβ, 2013 @ 3:39πμ
Workshop Main Menu Crash
So I subscribed to a few maps in the workshop,
Game crashes every time I get to main menu after launch.
Unsubscribe from everything, no more crash.
However when I subscribe again, it crashes again.
Workshop is broken for me....

Anyone know a fix?
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
< >
Kraft 12 Φεβ, 2013 @ 3:47πμ 
try just one map (e.g. 'Bridges of Druzhina') and check if it works, maybe it's just a single map that causes this problem
Ωεκωνομως 12 Φεβ, 2013 @ 4:41πμ 
Sadley I have a feeling Bridges is the cause, and sadley that is my favourite custom map which I'd like to be able to enjoy...
wanted31 12 Φεβ, 2013 @ 8:35πμ 
Lately bridges are down for some reason no one is playin that on the servers.
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
< >
Ανά σελίδα: 15 30 50

Ημ/νία ανάρτησης: 12 Φεβ, 2013 @ 3:39πμ
Αναρτήσεις: 3