76 10 Ιουλ @ 4:44πμ
Favorites Keep being removed/deleted
This would be the 10th+ time my favorite servers list has been wiped.... wtf gives twi?
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
< >
FBlue 10 Ιουλ @ 5:23πμ 
I had this happen to me twice. Last time was a couple of weeks ago. It's strange, since the rest of my settings, like my keybindings, didn't change at all.
76 10 Ιουλ @ 6:56μμ 
The 10 times I mention have been over 3 years but having to go through the default server list to rebuild my favorites is frustrating... but as you say every other setting is as it should be just my favorites list thats getting wiped...
Τελευταία επεξεργασία από 76; 10 Ιουλ @ 6:56μμ
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
< >
Ανά σελίδα: 15 30 50
Ημ/νία ανάρτησης: 10 Ιουλ @ 4:44πμ
Αναρτήσεις: 2