You are an adventure seeker who travels the world in search of forgotten & lost treasures. Search for hidden objects and circumvent unique puzzle traps to recover the most sought after treasures the world has ever known.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане