Clementine Valley used to be the place to be! It was world renowned for its fantastic fruit trees lovingly tended to by Old Jim. Unfortunately Jim has lost the energy to grow enough fruit to keep the locals happy, let alone attract the tourists Clementine Valley used to have.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster