Bad Rats is a physics puzzle game where rats finally get their bloody revenge on their new prisoners: The cats. Come up with creative solutions for each puzzle using physics, functional objects, and your specially trained Rats.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.