aandrzej51 Oct 3, 2013 @ 6:25am
Ghost Warrio
jak zmienić rożdzielność gry