Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Peggle for dummies
от #FreeGazza
the premier guide to being the best at peggle....
Peggle Characters and Abilities
от CanadianTuxedo
Characters and Abilities...