Help Lex battle through books in a spelling sensation of epical proportions! Vanquish villains, whomp foes and annihilate over 150 enemies. Increase your word power with fantastic gems, potions and treasures.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.