Help Lex battle through books in a spelling sensation of epical proportions! Vanquish villains, whomp foes and annihilate over 150 enemies. Increase your word power with fantastic gems, potions and treasures.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане