Massive Assault Network 2 is turn-based. However, it uses cutting edge 3D technology, which makes it look like RTS. Plus, the engine allows you to move a couple of units in a close sequence so that visually they move and shoot simultaneously producing RTS-style visual effects.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.