Προβολή στατιστικών
4,096 σε παιχνίδι | 0 σε Ομαδική συνομιλία  | 
MASTER THE ART OF WAR In the darkest age of Japan, endless war leaves a country divided. It is the middle of the 16th Century in Feudal Japan. The country, once ruled by a unified government, is now split into many warring clans.
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.
Φόρτωση