Lost Coast ซึ่งแต่เดิมได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของบท Highway 17 ของ Half-Life 2 ในขณะนี้คือสุดยอดเทคโนโลยีที่เล่นได้จริง มาพร้อมกับ High Dynamic Range Lighting ของ Source Engine
ชุมชนและเนื้อหาเกมอย่างเป็นทางการยอดนิยมสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา  (?)
ความนิยมหมายถึงอะไร?
ความหมายคือเนื้อหาที่คุณกำลังดูได้ถูกให้คะแนนมากกว่าลบคะแนน ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ