Half-Life 2: Lost Coast
Оригинално планувана като част от главата „Магистрала 17“ в Half-Life 2, Lost Coast е подходяща игра за показване на технологията, която въвежда High Dynamic Range — широкоспектърно осветление в Source engine.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане