Disciples III: Renaissance

Disciples III: Renaissance

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Disciples III: Renaissance is the next title in the award-winning Disciples series and represents a leap forward in the evolution of the turn-based strategy RPG genre. Building on the overwhelming successes of the first two games, Disciples III: Renaissance introduces a host of new features as well...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане