Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Once upon a time The Earth was green and beautiful. It was entrusted to humans to use it wisely together with all living things. Over time humans developed advanced technology using up the Earth’s natural resources. Humans lost their connection with the Earth.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане