Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Achievements Guide - 100% (RU)
от ad0lph
Подробное руководство по достижениям Puzzler World на русском. /* English speakers can use this guide too. Just go to achievement part and use tables with solutions */...
100% Proezas
от Darklip shoW~ ツ ~Yuno :$
Guia do jogo «Puzzler World». Este guia, feito com imenso amor e carinho, tem a finalidade de ajudar a alcançar a tão desejada meta: 100% Proezas!!!...
One Tip
от Kutar FOX
This is a simple, yet useful trick for completionists....