The famous art collection of your family was stolen. By investing the profits of your coffee or tobacco plantations you might have the chance to save the heritage of your ancestors – but only if you manage your colonial enterprise wisely.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster