Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
How to turn on VSync in the game
от Daikatana
Since there's no VSync option in the game, I decided to write this very guide on how to manually turn it on....
Unlock Extra Weapons (CoJ The Cartel)
от Retiree
...
Change FOV (CoJ The Cartel)
от Retiree
...