เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Build Your Empire Blueprints
โดย Knight Lazarus
A collection of city and production layouts from across the web. Never tab out to open your browser again! [Brand image property of anno.uk.ubi.com media gallery.] Note: WIP. I am publishing this guide early and it's far from complete. Please cont...
anno1404 rayout guide of me, by me, for me
โดย bluepub
...