Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλείς οδηγοί Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Build Your Empire Blueprints
από Knight Lazarus
A collection of city and production layouts from across the web. Never tab out to open your browser again! [Brand image property of anno.uk.ubi.com media gallery.] Note: WIP. I am publishing this guide early and it's far from complete. Please cont...
anno1404 rayout guide of me, by me, for me
από bluepub
...