Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Русификатор звука и текста
от Eterrior
Русификатор звука и текста. Озвучка работает. ...
Русификатор (текст + звук)
от ‎‎‎‎‎‎‎Yaricsoon563
Русификация для игры Prince of Persia The Forgotten Sands...