Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Alien Shooter secret codes
от ¤ βℓооđч ¤ Nico-Kun!
Just secret codes for the game....
Читы к игре
от Dr. Shpritz
На русском языке, для русских людей...
Few tips to have it easier in Alien Shooter.
от Furrek
Things that you might know... or not....