The sequel to the widely popular Restaurant Empire game takes you further into the depths and delights of the culinary universe than ever before. Take part in an exciting world where the customers are fickle and the bounty in your cash register changes as quickly as their tastes.
Najpopularniejsza zawartość od społeczności i twórców gier dodana w minionym tygodniu.  (?)
Co oznacza popularność?
Oznacza to, że zawartość, którą oglądasz, otrzymała więcej pozytywnych niż negatywnych ocen w danym okresie czasu.