The sequel to the widely popular Restaurant Empire game takes you further into the depths and delights of the culinary universe than ever before. Take part in an exciting world where the customers are fickle and the bounty in your cash register changes as quickly as their tastes.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.