Caught in the middle of a violent conflict on the fringe of the galaxy — your ability to survive will depend on your piloting skills and combat savvy as a mercenary space fighter.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.