Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Overdose Widescreen HUD Fix
от Lemmers
This guide will fix the stretched HUD on widescreen resolutions. This works best for 16:10, 16:9, 21:9, 48:10, and 48:9 displays, but has basic support for any resolution. It includes center screen HUD placement for Eyefinity and NV Surround super-widescr...
@rtem-predator секреты Painkiller Overdose
от --{BG}-- @rtem-predator
В этом руководстве я расскожу о секретах игры...
Painkiller Overdose --> Вопросы и ответы
от DOBRODANHOC
И так сдраствуйте, я рад что вы купиле эту игру, так как считаю что она очень интересная. Давай те же перейдём к вопросам и ответам....
Fixes for OVER-F*CKING-LONG loadings
от Evilman
As the title said, some useful tips for those having problems with loading times. Made by pi*sed off man, for pi*sed off people....