เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to Unlock DLC
โดย Winchester7314
Since the DLC was not released for PC, but was included on the disc/download, Im going to show how to utilize it....
Star Wars: The Force Unleashed II - Walkthrough
โดย Deathstroke
Star Wars: The Force Unleashed II is an action-adventure platform video game. The Force Unleashed II is a third-person action game in which the player's character's weapons are the Force and a lightsaber. Players control a clone of Starkiller, who himsel...
All the cheat codes
โดย [Happy] Happy Mask Salesman
All of the cheat codes...
A Guide for Execution Crashes!
โดย Kaizerwolf
This guide will hopefully assist users in fixing the game-breaking execution error!...
How To Win!
โดย Can You Not My Wayward Son
Trust me, I beat game many time....