Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Behind a veil of secrecy the evil Empire is creating a doomsday army - one that, if finished, will become the final cog in the Empire's arsenal of terror and domination. Your Mission?
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.