แสดง 1-15 จาก 277 รายการ
0
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
character won't move
Ketska
0
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Game Crashes after first Malak encounter.
NuKeNINJA36
1
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Game crashes on transition to cutscene
Oman 2
2
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Game won't load...and when it does ...
amadavis7
1
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Can't Move after loading
SupraManTT
7
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Loading Glitch
cobertj
6
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Invisible Chraracter Glitch
Taylc Verd
3
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Why is my screen so small? How do I fulllscreen?
amadavis7
3
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Windows 8.1 - Crashes
hoopsguy
8
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
help with graphics issue (Black Pixel Blinking on textures)
dme_alive
2
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Can I go back and do side quests after the main story?
Keebos
47
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I honestly don't like this game
tupe12342
6
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Should I still play the game despite the fact the plot twist was spoiled for me?
GalaxyRemains
2
1 มิ.ย. @ 3:09am
Constantly crashing on Tattooine
Hazuki
4
31 พ.ค. @ 9:47pm
Drops to desktop when travelling between planets
Dobian
ต่อหน้า: 15 30 50