Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Iron Grip: Warlord invigorates tower defense with first-person shooter elements to give a new twist to the genre. It puts you in the heat of the battle, fighting off hordes of AI-controlled invaders. Play alone or with friends, in a diverse and challenging struggle to save all of Atelia.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане