Sam & Max 301: The Penal Zone

Sam & Max 301: The Penal Zone

Προβολή στατιστικών:
Sam & Max 301: The Penal Zone > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Audio snapping
The game is fun but I get this audio clapping-static noise every 3 minutes. I have no idea what is causing it and it is annoying as hell
Sam & Max 301: The Penal Zone > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος