За съжаление, все още няма ръководства за това заглавие.
Ако искате да създадете такова, първо трябва да купите Tales of Monkey Island: Chapter 3 - Lair of the Leviathan .